Jak probíhá trichologické vyšetření

 

Při první návštěvě trichologické poradny absolvuje klient nejprve pohovor, při kterém tricholog zkoumá současný stav vlasů. Všechny informace si tricholog zapíše do Karty klienta.

Do karty klienta se zapisují veškeré údaje o klientovi, včetně diagnózy, doporučených přípravků k léčbě, termíny kontrol a průběh celé léčby. Tyto karty jsou uložené v Trichologické poradně dle Zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Poté přichází na řadu samotné vyšetření.

 

Nejprve tricholog provede pomocí bříšek prstů test vlasové pokožky, včetně její pevnosti. Protažením vlasů mezi prsty se posuzuje padání vlasů. Poté přichází na řadu samotné vyšetření pomocí trichokamery.

Tricholog nejprve, pomocí trichokamery vyšetří vlasovou pokožku, poté vytrhne klientovi 2-3 vlasy a pomocí trichokamery vyšetří vlasovou cibulku a vlasový stvol, po vyšetření vyfotografuje vlasovou pokožku i vlas a uloží fotografie do počítače. Výsledky zjištěné při vyšetření porovná s trichogramem a prezentuje klientovi. Další částí je představení doporučené kúry (či více možností) a vysvětlení doby používání a pravděpodobné výsledky. Na konci tricholog nabídne ambulantní léčbu (která je vhodná jen pro určité druhy trichologických přípravků) a domluví s klientem termín následné kontroly. V závažnějších případech do 2–3 týdnů od první návštěvy, při standardním průběhu se kontrola domlouvá po 1 měsíci.

 

Při kontrole provádí tricholog znovu vyšetření pomocí trichokamery a konzultuje dosavadní průběh léčby. Porovnává fotografie z prvního vyšetření s nově pořízenými, a tím zjišťuje změny a pokroky v léčbě. Zjištěné informace zapíše do karty klienta a diskutuje o celkovém průběhu léčby.

 

Na kontroly dochází klient do té doby, než je problém vyřešen. Doba léčby je individuální, u někoho trvá 2 měsíce u jiného 6 měsíců, v nejzávažnějších případech trvá léčba i 1 rok. Záleží na potřebě klienta jak často a v jakém časovém rozmezí na kontroly dochází.

 

Máte-li zájem o trichologické vyšetření, objednejte se k nám.